ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 21 กันยายน 2553

พระราชดำริ

ที่ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย น้ำท่วมถนนขาด และเป็นร่องลึก จะแก้ไขปัญหาอย่างไรน้ำท่วมภาคกลาง จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เช่น อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก หน้าแล้งก็แล้งมาก พอเริ่มปลูกข้าวน้ำก็ท่วม ดังนั้นถ้ามีน้ำมากก็ควรเลี้ยงปลาในกระชังแทน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 บ้านแกแดะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

curve