ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการเรียนรู้ทางวิชาการ ให้ปลูกต้นมะม่วงเบาเยอะๆ เพราะนำไปเป็นอาหารกลางวันได้ด้วย ให้สำรวจครัวเรือนที่บริจาคที่ดินสำหรับสร้างพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งมีอยู่ 53 ครัวเรือน ว่าต้นมะพร้าวที่แจกจ่ายให้ไปนั้น ขณะนี้คงเหลืออยู่อีกจำนวนเท่าไร เจริญเติบโตหรือไม่ ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวไม่เพียงพอบริโภค ควรส่งเสริมการปลูกมะพร้าวให้มากขึ้น

สถานที่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve