ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานที่เต่างอย จังหวัดสกลนคร ไม่มีผลผลิตมาป้อน คนเก่าที่เคยมาส่งเขาก็ไม่มา เขาไปส่งโรงงานเอกชนแทน

สถานที่

โครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริบ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

curve