ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนส่งเสริมอิสลามบ้านป่าเร็ด หมู่ที่ 4 ตำบลปลักหมู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นั้น ให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยยึดหลักการประหยัด และให้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนด้วยวิธีง่ายๆ ก่อน เช่น ทำขาโต๊ะให้สุงขึ้น ยกของไว้ในที่สูง โดยไม่ต้องรอระบบใหญ่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลามาก

สถานที่

โครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริบ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

curve