ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ช่วยดูแลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่นี้ด้วย ให้พิจารณาดูแลบำรุงรักษาต้นมะพร้าว ซึ่งเคยส่งเสริมให้ตามโรงเรียนปลูกไว้ด้วยเนื่องจากจะเป้นประโยชน์และง่ายต่อการดูแล

สถานที่

โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนาราธิวาส

curve