ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ควรลองใช้วัสดุแทนไม้ เช่น ไม้คอนวู๊ด หรือปูนซิเมนต์ เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าพรุไม้ยางพาราแปรรูปที่ฝากเก็บไว้ที่โรงงานแปรรูปไม้เสม็ดจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้ประสานกับนายสหัส บุญญาวิวัมน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง

สถานที่

โรงเรียนสมบูรร์ศาสน์วิทยา บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

curve