ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

การทำบัญชีสหกรณ์ จะประสบปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของเด็กนักเรียนที่รับผิดชอบดังนั้น จึงควรให้นำเด็กรุ่นโตและเด็กรุ่นเล็กมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้หัดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสหกรณ์ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกเด็กได้ในหลายเรื่อง เช่น หัดเขียนหนังสือ หัดคิดเลข หัดทำบัญชี และเรียนรู้วิชาสังคม เป็นต้น

สถานที่

โรงเรียนสมบูรร์ศาสน์วิทยา บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

curve