ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2553

พระราชดำริ

ให้ประสานหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านนวนศาสตร์ดำเนินการศึกษาข้อมูลางวิชาการของซากต้นตะเคียนทองยักษ์ ซึ่งราษฎรนำมาเก็บรักษาไว้ภายในวัดแก่นเหนือ และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาซากต้นไม้ดังกล่าวไว้สำหรับเป้นแหล่งข้อมูลและศึกษาของชุมชน

สถานที่

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนนกสามัญศึกษา วัดอก่นเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงใหม่

curve