ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ชลบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2552

พระราชดำริ

ให้สำนักงาน กปร. พิจารณารวบรวมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์

สถานที่

ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

curve