ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กรกฎาคม 2549

พระราชดำริ

ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล0010.1/2612 ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

สถานที่

พื้นที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี

curve