ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 27 กันยายน 2548

พระราชดำริ

ควรติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันแมลงเวลาทำครัว

สถานที่

บ้านเขาตันหยง

curve