ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด ปัตตานี วันที่ 11 มกราคม 2548

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี... โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านจะมารับจ้างและเรียนรู้ในฟาร์มแล้วนำความรู้กลับไปทำที่บ้าน....ในทางการแพทย์ นมแพะดีกว่านมวัว ไม่มันเกินไปเหมาะสำหรับคนแก่จะได้แคลเซียม... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ที่นั่นดินเสีย ชาวบ้านใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ทำให้ดินสีขาว ชาวบ้านรู้ว่าถ้าเอาอะไรต่ออะไรมาจะมีผลร้าย... ที่ดินที่ใช้ไม่ได้จะนำมาทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง และไม่ให้ราษฎรเดือดร้อน.. ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง รับสมาชิก ปักผ้าและทอผ้าด้วย

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง อำเภอแม่ลาน

curve