ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด ปัตตานี วันที่ 28 ตุลาคม 2548

พระราชดำริ

ควรปลูกหวายในพื้นที่ป่าไม้ การปลูกหวายจะช่วยมูลนิธิศิลปาชีพในการนำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ควรดำเนินการปลูกต้นดาหลา และทำการเลี้ยงห่านในฟาร์มด้วย

สถานที่

วัดสำเภาเชย ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ

curve