ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 14 ตุลาคม 2548

พระราชดำริ

ให้ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ได้กราบบังคมทูลรายงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

curve