ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้พิจารณาการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตรของโรงเรียนยะหาศิรยานูกุล

สถานที่

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

curve