ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

สรุปความว่า พิจารณาจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และราษฎรบ้านกิ่วกาญจน์ และบ้านม่วงกาญจน์ เพื่อใช้สำหรับการเกษตรด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา หมู่ที่ 6 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

curve