ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555

พระราชดำริ

การสำรวจเก็บหายางรักมีที่อื่น เช่น ที่จังหวัดลำปางด้วย...สำหรับการใช้ประโยชน์จากยางรัก ปัจจุบันมีแต่ผู้สูงอายุที่ทำอยู่ เด็กๆ ไม่มีความรู้ให้นำเรื่องการใช้ประโยชน์ยางรักไปสอนให้เด็กๆ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

curve