ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรอยู่ ซึ่งทางโครงการชลประทานนครพนมได้พิจารณาช่วยเหลือโดยการโดยการจัดตั้งสถาบันสูบน้ำจากบริเวณลำห้วยมวยซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 400 เมตร ส่งมายังสระน้ำโรงเรียน และก็ขอให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

curve