ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตาก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการติดตั้งมุ้งลวดให้กับบ้านพักนักเรียนและให้ครูพัฒนาทบทวนความรู้จากซีดีการเรียนการสอน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

curve